Main content Menu Search
NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo

Stilling ledig: Studentpraktikant for høstsemesteret 2022

Stilling ledig: Studentpraktikant for høstsemesteret 2022

NOREF lyser ut en praktikantstilling (heltid) for en student som er i gang med en masterutdanning innen samfunnsvitenskap eller humaniora. Ønsket tiltredelse er august/september 2022.


Published: 25/04/2022

Praktikanten vil gjennom involvering i det daglige arbeidet få bred innsikt i NOREFs arbeid med konfliktdiplomati, og få muligheten til selv å bidra til å løse løpende oppgaver knyttet til prosjektaktiviteter, administrasjon og kommunikasjon.  Innplassering i organisasjonen gjøres basert på kandidatens kompetanse og organisasjonens behov og kapasitet. 

Sentrale oppgaver vil kunne være: 

 • Deltakelse i prosjektplanlegging og -gjennomføring
 • Løpende administrative oppgaver til støtte for NOREFs prosjektarbeid
 • Utvikling av referater, notater, litteraturoppsummering o.l.  
 • Bistand til tilrettelegging og design av digitale og fysiske møter og arrangement, herunder utvikling av program og oppfølging av deltakere
 • Støtte til kommunikasjonsarbeid, herunder utvikling og redigering av tekst til bruk i intern og ekstern kommunikasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må være i gang med masterutdanning innen humaniora eller samfunnsvitenskap. Karakterer fra vitnemål og karakterutskrifter vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne. Øvrige krav:

 • Godt orientert om norske utenrikspolitiske prioriteringer
 • Meget god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode analytiske evner
 • I stand til å sette seg raskt inn i nye tema og problemstillinger
 • Løsningsorientert, fleksibel og selvstendig
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Språkkompetanse ut over norsk og engelsk er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønnet 100 % stilling som praktikant i ett semester, eller opptil 6 mnd., med oppstart august/september 2022 etter nærmere avtale
 • Unik innsikt i arbeid med internasjonal fred og forsoning, samarbeid med internasjonale organisasjoner og norske myndigheter
 • Mulighet til å reise i tjenesten
 • Godt arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Moderne og lyse kontorer i Oslo sentrum

Søknad

Søknad inkludert motivasjonsbrev, CV, vitnemål fra bachelor og karakterutskrift fra emner på master sendes innen 01.06.2022.

Stillingen søkes gjennom Jobbnorge: 

Studentpraktikant NOREF høstsemesteret 2022 (225066) | NOREF (jobbnorge.no)

Spørsmål om stillingen kan rettes til astrid.sandvoll@noref.no eller helene.revhaug@noref.no