Main content Menu Search
NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo

NOREF søker studentpraktikant for høstsemesteret 2022

NOREF søker studentpraktikant for høstsemesteret 2022

NOREF lyser ut en praktikantstilling (heltid) for en student som er i gang med en masterutdanning innen samfunnsvitenskap eller humaniora.


Published: 25/04/2022

Ønsket tiltredelse er august/september 2022.

Søknadsfrist utløpt.