Main content Menu Search
NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo

NOREF søker seniorrådgiver til Midtøsten og Nord-Afrikaprogrammet

NOREF søker seniorrådgiver til Midtøsten og Nord-Afrikaprogrammet

NOREF søker en seniorrådgiver til Midtøsten og Nord-Afrikaprogrammet for et ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. En kandidat med særskilt egnet profil for NOREFs prosjekter vil kunne tilbys fast stilling. Stillingen skal primært følge opp NOREFs innsats i konfliktområder i Midtøsten og Nord-Afrika, det er en spennende mulighet til å bidra til konfliktløsning i regionen.


Published: 15.05.2020

NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning er et uavhengig senter, opprettet av Utenriksdepartementet i 2008, som arbeider for å bidra til å løse internasjonale væpnede konflikter. Senteret utvikler egne dialog- og fredsinitiativer, støtter opp om fredsprosesser hvor Norge har en rolle og leverer kapasitet og kompetanse til UD, FN og andre aktører innenfor internasjonal konfliktløsning. Viktige prinsipper i NOREFs arbeid er langsiktighet, diskresjon og at partene i en konflikt er de som er best kvalifisert til å finne løsninger. Kjønn og inkludering står sentralt i NOREFs arbeid.

NOREF søker en seniorrådgiver til Midtøsten og Nord-Afrikaprogrammet for et ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. En kandidat med særskilt egnet profil for NOREFs prosjekter vil kunne tilbys fast stilling. Stillingen skal primært følge opp NOREFs innsats i konfliktområder i Midtøsten og Nord-Afrika. Programmet identifiserer muligheter for og bidrar til politisk dialog og konfliktreduksjon mellom aktører i aktuelle væpnede konflikter.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter innen dialog og konfliktløsning i samarbeid med ledelse, kollegaer, konfliktens parter og internasjonale aktører
 • Etablere og utvikle nettverk og kontakter
 • Samarbeide med norske og internasjonale fagmiljøer innen konfliktløsning, fredsmegling og konfliktdiplomati
 • Bidra til, delta i og videreutvikle NOREFs øvrige aktiviteter innen internasjonal konfliktløsning i regionen og andre steder

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter en person som har god kunnskap om aktuelle konflikter i regionen og erfaring med operativt og nettverksbyggende arbeid. Aktuelle kandidater må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særskilt relevant arbeidserfaring i kombinasjon med lavere grad vil kunne erstatte kravet
 • Solid kunnskap om aktuelle politiske, økonomiske og kulturelle forhold i en eller flere konflikter i Midtøsten og/eller Nord-Afrika
 • Minimum 10 års relevant yrkeserfaring, innen internasjonale spørsmål og/eller operasjoner i regionen, forhandlinger, konfliktløsning, analyse, politisk sektor eller liknende, med økende ansvar og selvstendighet
 • Erfaring med prosjektledelse, spesielt med komplekse prosjekter som involverer internasjonale aktører
 • Erfaring med nettverksbygging og kontaktarbeid i regionen opp mot politiske og/eller myndighetsrepresentanter på høyt nivå
 • God kjennskap til, og forståelse for norsk utenrikspolitikk
 • Flytende i et skandinavisk språk (min B2) og engelsk (min C1)

Gode kunnskaper i arabisk eller persisk er en betydelig fordel, som vil kunne være utslagsgivende.

Det er svært viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i teamarbeidet. Kommunikasjon er avgjørende for både arbeidsmiljø og faglige resultater. Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning. Man må trives med en hektisk og ofte uforutsigbar arbeidssituasjon. Søker må kunne reise internasjonalt og det vil i perioder kunne være mye reisevirksomhet. 

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer fra Norge og flere andre land, som arbeider tett på noen av de mest aktuelle konfliktsituasjonene i verden
 • Konkurransedyktig lønn og en god pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidshverdag med stor individuell frihet til å utforme arbeidsdagen innenfor virksomhetens rammer
 • Daglig arbeidsplass i moderne og lyse kontorer i Oslo
 • Ett års engasjement i full stilling med mulighet for forlengelse.

Kontakt programleder for Midtøsten og Nord-Afrika Alexander Leirfall (alexander.leirfall@noref.no, telefon 934 53 707) eller administrasjonssjef Astrid Sandvoll (astrid.sandvoll@noref.no, telefon 414 87 386) for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten (jf. Offentlighetsloven).

Kortfattet søknad med CV og referanser merkes med «Seniorrådgiver» og sendes i pdf-format til jobs@noref.no. Søknadsfrist 1. juni 2020.