Main content Menu Search
NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution logo

NOREF søker seniorrådgiver innen våpenhvile og demobilisering

NOREF søker seniorrådgiver innen våpenhvile og demobilisering

NOREF søker etter en seniorrådgiver i fast stilling til å lede senterets arbeid med våpenhvile og demobilisering i konfliktsituasjoner verden over. 


Published: 04.06.2020

Seniorrådgiveren skal følge opp NOREFs engasjementer i formelle og uformelle forhandlingsprosesser og kunne samarbeide både med NOREFs partnere i tilretteleggings- og dialogarbeid, samt med konfliktens parter.

Søknadsfrist 16. juni. NB! Frist utløpt.